swe
14 شهریور 1401 - 15:27

اجرای ۲۰ رأی تمهیدات و تعطیلی برای کارواش‌های منطقه ۱۹

سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ از اجرای رأی تعطیلی و تمهیدات برای کارواش‌های آلاینده زیست محیطی در راستای ساماندهی آنها در نواحی پنج‌گانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری با بیان اینکه واحدهای صنفی مزاحم و آلاینده به دلایلی همچون آلودگی‌های صوتی، آب و هوا باعث تخریب محیط زیست می‌شوند، گفت: در همین راستا طی بازدیدهای میدانی کارشناسان اداره ساماندهی صنایع و مشاغل این منطقه رأی اجرای تمهیدات برای ۲۰ کارواش صادره شده که در صورت عدم اجرای تمهیدات رأی تعطیلی اجرا می‌شود. خبرگزاری مهرسرپرست شهرداری منطقه ۱۹ در خصوص سد معبر اصناف در معابر که نارضایتی شهروندان را در پی دارد، اظهار کرد: در همین راستا یک سوپر مارکت در ناحیه دو پس از صدور چندین نوبت اخطار و عدم رفع سد معبر از سوی مالک، پرونده برای این واحد تشکیل و بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رأی تمهیدات صادر خواهد شد. همچنین در خصوص گرمابه ای فعال در ناحیه دو که مزاحمت برای همسایگان ایجاد کرده مجوزهای قانونی در دست اقدام است تا رأی اجرای تمهیدات برای آنجا اخذ شود. ای
منبع: مهر
شناسه خبر: 713437